Keskkonnahariduslikud programmid Viljandimaa koolidele

Projekti nimi: "Keskkonnahariduslikud programmid Viljandimaa koolidele"
Kestus: 1.01.2012-31.12.2012
Projekti rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Projekti partneriks on Riigimetsa Majandamise Keskus
Projekti eesmärgiks on Viljandimaa koolidele pakkuda võimalust osaleda keskkonnahariduslikes programmides oma maakonnas võimalikult
väikese kulutusega. Keskkonnahariduslike programmide eesmärgiks on kujundada õpilaste keskkonnateadlikkust, säästvat mõtteviisi ning toetada
ja täiendada kooli õppekavas käsitletavaid looduse- ning keskkonnateemasid.
Projekti käigus pakutakse aasta jooksul 80 õppeprogrammi, mis on mõeldud erinevatele kooliastmetele.
Projekti käigus kompenseeritakse programmil osalenud grupi transpordi arve maksumusega kuni 100 eurot. Kui transport programmi toimumise kohta jõudmiseks läheb kallimaks, siis tasub ülejäänud masumuses arve programmil osalenud kool. Transpordi organiseerib iga grupp ise.
Täpsem juhend ja informatsioon transpordi kompesatsiooni saamiseks asub siin.

Aprill-mai 2012 toimuvad kevadised õppeprogrammid RMK Aimla ja Soomaa looduskeskuses.
Õppeprogrammide valik, kirjeldused ja registreerimine on RMK kodulehel, järgnevatel linkidel:
RMK Soomaa looduskeskuse programmid:  http://www.rmk.ee/teemad/metsakool/kampaania/soomaa-looduskeskus
RMK Aimla looduskeskuse programmid:   http://www.rmk.ee/teemad/metsakool/kampaania/aimla-looduskeskus

Programmide sisulisi ja tehnilisi asju saab arutada RMK looduskeskuste juhtidega, kuid transpordi kompensatsiooni organiseerib MTÜ Lilli Looduskeskus.
Transpordi kompensatsiooniks peab grupi juht/õpetaja/kasvataja registreerima oma klassi/rühma ühele õppeprogrammile ning võtma ühendust MTÜ Lilli Looduskeskusega.
MTÜ Lilli Looduskeskuse kontakt: Liina Laanemets, +372 56202769, liinala@gmail.com.
Transpordi kompensatsiooni saamiseks peate helistama või saatma e-maili ning teatama mis kool ja klass, millal, millisel programmil ja millises looduskeskuses osaleb. Pärast seda, saadetakse Teile täpne informatsioon kompensatsiooni saamise kohta e-mailile.

Antud projekti rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.


Veebruar-märts 2012 toimusid talvised õppeprogrammid:
Programm "Kes elab metsa sees?"
Toimumise koht: RMK Aimla looduskeskus
Sihtrühm: kohandatav kõikidele kooliastmetele.
Programmi pikkus 2-4 tundi, vastavalt osalejate vanusele.
Grupi suurus kuni 20 õpilast + 2 saatjat, suuremad grupid kokkuleppel.

Programmi käigus toimub metsaretk, kus avastame ning õpime tundma metsaelanike tegevusjälgi talvises metsas, tutvume metsaloomade lisasöötmise põhimõtete, jahimeeste tegemistega ning käsitleme loodushoidlikku ja keskkonnasõbralikku mõtteviisi.
Pikem programmi kirjeldus asub siin.


Programm "Metsavendade jälgedes"
Toimumise koht: Ennukse metsavenna punkri ümbruses, Tarvastu vallas
Sihtrühm: alates 6 klassist
Programmi pikkus 3 tundi.
Grupi suurus kuni 20 õpilast + 1 saatjat, suuremad grupid kokkuleppel.

Programmi käigus toimuv metsaretk viib matkajad mööda salateid soode ja küngaste vahel asuvasse Ennuksemäe metsavenna punkri juurde.  Teekonnal saab uurida metsaelanike tegutsemisjälgi ja mõtiskleda metsavendluse teemadel. Saame ettekujutuse metsavendade karmist võitlusest ellujäämise nimel. Uurime ajalugu ning õpime erinevaid looduses hakkamasaamise tarkusi.
Pikem programmi kirjeldus asub siin.

Programm "Avastusretk talvises rabas"
Programm toimub Teringi maastikukaitsealal.
Programm on sobilik õpilastele alates 7.klassist.
Programmi pikkus kuni 3 tundi.
Grupi suurus maksimaalselt 18 inimest (sh õpilased ja saatja). Grupi suurust piirab lumeräätsade arv.

Programmi käigus läbitakse lumeräätsadega talvine Teringi raba, vaadeldakse loomade ja lindude erinevaid tegutsemisjälgi, räägitakse ka rabamaastiku kujunemisest ja omapärast ning aja kulgemisest.
Pikem programmi kirjeldus asub siin.