Talveprogramm mudilastele - "Metsamuhklimaa"
Projekti nimi: Talveprogramm mudilastele - "Metsamuhklimaa"
Projekti kestus on 1.10.2011-31.01.2012.
Projekti toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti sihtrühm: Ümberkaudsete valdade lasteaedade ja algklasside lapsed.
Projekti eesmärgiks on mänguliste vahendite ja muinasjutuliste tegevuste abil suurendada lasteaialaste ja algkooliõpilaste teadmisi metsaloomade
tegutsemisjälgede tundmises, looduses käitumise reeglite teadmises, looduslikest materjalidest meisterdamisel ning lihtsate kohalike toiduainete
ja teede kasutamist. Projekti tegevuste eesmärgiks on suurendada lastes keskkonnahoidlikku ja säästvat käitumisviisi.

Metsamuhklimaa programmi tutvustav informatsioon.

Lisainformatsioon:
Liina Laanemets
liinala@gmail.com
+372 56202769