Avalik teave

MTÜ Lilli Looduskeskuse juhatuse koosseisu kuuluvad:

♦ Liina Laanemets

♦ Kalle Räästas

♦ Eneli Õun

 

MTÜ Lilli Looduskeskuse põhikiri

MTÜ Lilli Looduskeskuse aastaaruanded:

2010 aasta aruanne

♦ 2009 aasta aruanne

Eelnevate aastate aruanded on kättesaadavad Lilli loodusmajas paberkandjal.