Viljandimaa keskkonnahariduslike programmide läbiviijate täiendkoolitus
MTÜ Lilli Looduskeskuse projekti "Viljandimaa keskkonnahariduslike programmide läbiviijate täiendkoolitus"  kestvus on mai 2010 kuni märts 2011. Projekti põhifinantseerijaks oli SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Projekti eesmärgiks on  riiklikke õppekavasid toetava aktiivõppe meetoditel põhineva keskkonnaharidusliku tegevuse arendamine ja läbiviimine, parandada keskkonnahariduse kättesaadavust Viljandi maakonnas ning täiustada Viljandimaa keskkonnaharidusliku võrgistiku toimimist.

Projekti käigus on läbinud Sagadi Metsakeskuse täiendkoolituse 15 Viljandimaa tegutsevat ja alustavat retkejuhti. Koolituse eesmärgiks oli parendada retkejuhtide oskusi keskkonnahariduslike programmide koostamisel ja läbiviimisel. Tänu projektile on suurenenud koostöö Viljandimaa eri punktides toimivate keskkonnahariduse keskuste (loodusmajad, looduskeskused) vahel. Peale koolitust toimusid ühised programmid Viljandimaa neljas eri punktis, kus osalesid ka Lilli loodusmaja keskkonnaringi õpilased. Ühised näidisprogrammid olid olulised selleks, et vaadata kuidas saavad käsitletavate teemadega ja koosatud töölehtedega hakkama õpilased.

Projekti käigus on välja töötatud 15 uut keskkonnahariduslikku programmi, mida saab läbi viia maakonna erinevates punktides. Tänu projektile suureneb Viljandimaa koolide võimalus oma maakonnasiseselt saada keskkonnahariduslikku tuge õppetööle. Uute teadmiste baasil saab täiustada Viljandimaal toimivat õppekava toetavat projekti, (mis momendil pakub võimalusi 1. - 6. klassile) ka järgmistele kooliastmetele.

Projekti käigus koostatud keskkonnahariduslikud programmid: