Matemaatika praktikum
Sihtgrupp: 10. – 12. klass. On kohandatud ka 6.-9. klassile
 
Grupi suurus: kuni 20 õpilast. Suurem grupp jagatakse mitmeks rühmaks.
 
Programmi kestvus: kuni 4 tundi. Algusaeg kokkuleppel.
 
Toimumisaeg: september, oktoober, aprill, mai
 
Eesmärk:
Programmi eesmärgiks on tutvustada RMK töid - tegemisi, anda väike ülevaade metsa hindamise ja mõõtmise põhimõtetest, erinevatest mõõteriistadest ning metsanduse infosüsteemist. Eesmärgiks on koolis õpitud valemeid, ühikute teisendamisi ja mitmesuguseid matemaatilisi tehteid kasutades, mõõta ning arvutada virna ja palkide mahtu, puu kõrgust, puidu hinda, puistu protsentuaalset koosseisu, põllulapi pindala erinevates mõõtühikutes, vahemaid silma järgi hinnates orienteeruda kaarti järgi jne. Programmi käigus püütakse noortele anda võimalikult palju iseseisva töö võimalusi, kus nad saavad rakendada koolis õpitut.
 
 
Toimumiskoht: Lilli loodusmaja õu ning maja ümbruses asuv riigimets.
 
Päevakava:
1. Sissejuhatus ning tutvumine metsandusliku näitusega loodusmajas.
2. RMK (filmi vaatamine) ja programmis vajalike mõõteriistade tutvustus.
3. Ülesannete lahendamine looduses (orienteerumine, mõõdistamine, arvutamine) – 
    gruppide iseseisev töö.
4. Toidupaus (kaasavõetud toidu söömine, grillimise võimalus).
5. Kokkuvõtted.
 
Õppematerjalid, vahendid: Loodusmaja poolt.
  
Kaasa võtta:
Kindlasti kaas võtta toidupoolist, sest metsaskäimine teeb kõhud tühjaks.
Metsaminekuks ja ilmastikule vastav riietus ning jalanõud.
 
 Programmi maksumus 100 eurot.