Kasva, kasva puukene - LA ja I KA
Programmi kirjeldus 1. Programmi nimetus: „ Kasva, kasva puukene“ 2. Sihtgrupp: I kooliaste. Võimalik kohandada ka lasteaia viimasele rühmale. 3. Grupi suurus: kuni 15 õpilast 4. Seos õppekavaga: Taimede mitmekesisus. Loomade mitmekesisus. Samblikud. Liik, kooslus, toiduahel. Kooliümbruse (loodusmaja ümbruse) plaan. Mõisted: õistaim, vili, seeme, okaspuu käbi, sõnajalg, sammal, linnud, imetajad, putukad, ämblikud, samblik, taimtoiduline, loomtoiduline, segatoiduline, toiduahel 5. Õpitulemus Õpilane: • tutvub kodumaiste okaspuudega, nende kasutamisega inimese elus, teab erinevaid variante puude vanuse määramisel ning eristab okaspuude vilju; • oskab iseloomustada metsa eluringi; • eristab võõrliike kodumaistest liikidest, • eristab samblaid samblikest; • eristab erinevate metsloomade tegevusjälgi ja ekskremente ning teab toitumisahelat; • oskab skeemi abil ümbruses liikuda ning määrata ilmakaari; • oskab nimetada vähemalt kaht looduskaitse alust liiki 6. Programmi toimumise koht: Viljandi maakond, Lilli küla, Lilli loodusmaja ja Lilli loodusmaja õpperajast 1 km. 7. Toimumisaeg: aprill, mai, september, oktoober (lasteaiale juuni ja august). 8. Programmi kestus: 3,5- 4 tundi 9. Tegevuste kirjeldus: 1. osa. Sissejuhatus, programmi ülevaade, metsanäituse vaatamine loodusmajas; 2. osa Metsaretk koos raja skeemi täitmisega ning okaspuude tunnetamine, mustatoonekure pesapuu, mäng „ leia loodusest“; 3. osa. Kuusetaimede istutamine/hooldamine. Lõunapaus. 4. osa Järjehoidja meisterdamine loodusmajas. 5. osa Kordavate küsimustega maastikumäng, kokkuvõtted. 10. Kasutatavad õppemeetodid: jutustamine, vestlus, uurimine, matk, mängud. 11. Soovitused programmist osavõtjale: ilmastikule sobiv riietus ja jalanõud (vihmase ilma korral soovitavalt kummik), kindlasti vihmakeep, kaasa toidumoon ja jook. Toidumoon võiks olla selline, et seda saaks süüa kahes osas (kõigepealt väike osa enne programmi algust ja teine osa lõunapausi ajal). 12. Programmi hind: 100 eurot Programmi tellimine ja hinnapakkumise küsimine: Ly Laanemets MTÜ Lilli Looduskeskus ly@looduskeskus.ee 513 2994