Ajalugu
1847. Esmakordselt korraldati Polli mõisa metsad metsaülema Geissleri poolt ja sellest ajast saadik on seal metsades kinni peetud metsamajandamise nõuetest.

1865. Ehitati loodusmaja hoone Polli mõisa metsahärrale, kes oli ümberkaudsete metsade esimene teadaolev majandaja.

1863-1900 aastani oli Pollis metsaülemaks Knersch, kelle poolt sealsetesse metsadesse kultiveeriti palju võõrpuuliike. 1925.a. uurimusest „Võõrpuuliigid Pärnumaa metsades“ selgub järgmist: metsaülema elukoha (Lilli loodusmaja) ees kasvab suurem Larix europaea grupp, vanadus ligi 60 aastat, kõrgus 20 m. Põõsastest võiks nimetada ilusamaid eksemplare: Syringa amurensis ja Acer ginnala v. Semenovi metsaülema maja ees. Need nimetatud võõrpuud kasvavad maja ümber tänaseni.

1907-1920 – Polli mõisa metsaülem Alfred Reinbach;
Polli metskond moodustati 1920. aastal Polli, Penuja, Pöögle, Abja, Abja-Vanamõisa, Veelikse ja Laatre eramõisate metsade baasil. Metskonna kantselei asus Lillis.

1997. aastal ühines Polli metskond Karksi metsakonnaga, mille tagajärjel maja enam kontorina ei kasutatud.